วันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2557

หนังสืออนไลน์

 โครงการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวของวิสาหกิจชุมชน จ.ชัยนาท 

ติดตามดูได้ที่    http://issuu.com

วันพุธที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2557

แสดงงาน ภายใต้แบรนด์ Lady Herb


การรออกแบบและพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์

งานรายวิชาการออกแบบกราฟฟิกบนบรรจุภัณฑ์


ภายใต้แบรนด์ "Lady Herb"

สรุปผลการเรียนวันจันทร์ที่13 ตุลาคม 2557(ครั้งที่8)การจัดแสดงผลงานโครงการออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับวิสหกิจชุมชน
ประเภทสุขภาพและความงามสอบกลางภาคเรียน 

ตามเวลานัดหมายคือ เริ่มสอบและตรวจงาน เวลา 9.30 น
สอบออนไลน์ในระบบอีเลิร์นนิ่ง เวลา12.00 น. -12.20 น.

การสืบค้นข้อมูล


ผลมะคำดีควาย ผลออกรวมกันเป็นพวง ผลย่อยมีลักษณะค่อนข้างกลม มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1.5-2 เซนติเมตร ผลสดสีเขียว ผิวผลเรียบหรืออาจมีรอยย่นที่ผลบ้าง เปลือกผลเมื่อจะเป็นสีน้ำตาลเข้มเกือบดำ ผลมีพู 3 พู และมักจะฝ่อไป 1-2 พู เนื้อในผลมีลักษณะเหนียว ใส เป็นสีน้ำตาล และมีรสหวาน ภายในผลมีเมล็ด 1 เมล็ด เมล็ดมีลักษณะกลมสีดำเป็นมัน เป็นเมล็ดที่มีเปลือกหุ้มที่แข็ง

 

ประโยชน์ของมะคำดีควาย

1.      ใบนำมานึ่งรับประทานเป็นผักจิ้มกับน้ำพริก
2.     ชาวบ้านตามชนบทจะนิยมนำผลมาใช้เป็นสารชะล้างแทนสบู่เพื่อชำระล้างร่างกาย สระผม หรือนำไปใช้ซักผ้า ผ้าไหม ผ้าฝ้าย หรือใช้ทำความสะอาดข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น เครื่องเพชร ฯลฯ เพราะผลเมื่อนำมาทุบแล้วจะเกิดฟองคล้ายสบู่ (ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในรูปแชมพูสระผม (แชมพูมะคำดีควาย) ครีมนวดผม น้ำยาล้างจาน
3.     เมล็ดมะคำดีควายมีลักษณะกลมและแข็ง มีสีน้ำตาลดำ สามารถนำไปใช้ร้อยทำเป็นลูกประคำได้
4.     ผลมีความเป็นพิษต่อสัตว์เลือดเย็นมาก โดยเฉพาะปลา จึงมีการนำมาใช้ในการเบื่อปลา และใช้เป็นยาฆ่าแมลง
5.     ผลหรือลูกประคำดีควายที่สกัดเอาน้ำแล้วนำไปคลุกกับเหยื่อพิษ หรือใช้ฉีดพ่นต้นข้าว จากนั้นนำไปวางในนาข้าว เพียงเท่านี้ก็สามารถช่วยกำจัดหอยเชอรี่ได้ โดยขั้นตอนการทำก็เริ่มจากการนำลูกประคำดีควาย 1 ส่วน ต่อน้ำร้อน 2 ส่วน แช่ลูกประคำดีควายกับน้ำไว้ 12 ชั่วโมง จากนั้นให้ขยำเนื้อให้ละเอียด แยกเอาเมล็ดออก แล้วนำผ้าขาวบางมากรองเอาแต่สารละลาย เสร็จแล้วให้นำสารละลายที่กรองได้มาผสมกับน้ำเพิ่มอีกในอัตราส่วน 1 ต่อ 6 (สารละลาย 1 ส่วน ต่อน้ำเปล่า 6 ส่วน) แค่นี้ก็สามารถนำไปใช้ได้เลย ส่วนเนื้อของลูกประคำดีควายสามารถนำมาผสมกับน้ำและคั้นเอาสารสกัดได้อีก 2 ครั้ง

  แชมพู หรือ ยาสระผม หมายถึง สิ่งปรุงแต่งของสารลดแรงตึงผิว (surfactant) ใช้ขจัดสิ่งสกปรกออกจากเส้นผมและหนังศีรษะ ซึ่งอยู่ในรูปของเหลว ครีม เจล ผงหรือเม็ด ก้อน หรือฟอง

ส่วนประกอบเสริม

·         สารปรับสภาพเส้นผม (conditioning agent)
·         สารเพิ่มฟอง (foam builder)
·         สารช่วยทำให้ข้น (thickening agent)
·         สารช่วยทำให้ใส (clarify agent)
·         สารช่วยให้ทึบแสง (opacifying agent)
·         สารกันการรวมตัวหรือสารซีเควสเตอร์ (sequestering agent)
·         สารปรับความเป็นกรดด่าง (pH adjuster)
·         สารกันเสีย (preservative)
·         ส่วนประกอบอื่นๆ เช่น สี น้ำหอม สารขจัดรังแค สมุนไพร ฯลฯ
แชมพูจัดเป็นเครื่องสำอางประเภทหนึ่ง ดังนั้นจะต้องมีคุณลักษณะทั่วไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องสำอาง: ข้อกำหนดทั่วไป (มอก. 152-2539) และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแชมพู (มอก. 162-2541) ดังนี้
1.      ต้องไม่มีสารหรือวัตถุห้ามใช้ตามข้อ ก. 1 (มอก. 152-2539)
2.     สารที่กำหนดปริมาณการใช้ ต้องไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดในภาคผนวก ข. (มอก. 152-2539)
3.     สีที่ใช้ในเครื่องสำอาง ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดในภาคผนวก ค. (มอก. 152-2539)
4.     การระคายเคืองต่อผิวหนัง ต้องไม่ระคายเคืองต่อผิวหนัง ดัชนีการระคายเคืองต่อผิวหนังต้องไม่เกิน 1 โดยเมื่อทดสอบตามภาคผนวก ง. (มอก. 152-2539)
5.     ความคงสภาพ คืออยู่ในสภาพที่ดี ไม่แปรสภาพหรือเสื่อมคุณภาพในระยะเวลาตามที่กำหนด (มอก. 152-2539)
6.     ต้องไม่มีสิ่งแปลกปลอมอื่นใดที่ไม่ได้เกิดขึ้นโดยตรงจากกรรมวิธีผลิตตามปกติวิสัยและสิ่งแปลกปลอมอื่นใดที่ไม่ควรมีอยู่ในสารต่างๆของส่วนประกอบแชมพู
7.     คุณลักษณะทางจุลชีววิทยา ต้องอยู่ในเกณฑ์กำหนด (มอก. 152-2539)
8.     ต้องผ่านคุณลักษณะการใช้งาน 2 ประการ
1.      ความสามารถในการขจัดสิ่งสกปรก ฝุ่นละอองบนเส้นผมและหนังศีรษะ ทั้งในน้ำอ่อนและน้ำกระด้าง
2.     ความสามารถที่ทำให้ผมนุ่มสลวย หวีและจัดทรงได้ง่าย
9.     ความเป็นกรด-ด่างในช่วง 5.0 – 8.0 (ยกเว้นแชมพูสำหรับเด็ก ค่าความเป็นกรด-ด่างในช่วง 6.5 – 7.5)
10.   ต้องไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อตา

11.    สารขจัดรังแค (เฉพาะแชมพูสำหรับขจัดรังแค) ต้องมีสารขจัดรังแคตามชนิดและปริมาณที่ระบุไว้ที่ฉลาก ไม่เกินร้อยละ 2.0

วันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

แปลสรุปบทความ

Pasta La Vista
       Brand and packaging concept Macaroni «Pasta La Vista» Italy is the homeland of pasta, macaroni and spaghetti. It is the only place in the world where hundreds of exotic kinds of macaroni products exist and provide an enormous range of tastes and opportunities to cook a multitude of delicious cooking masterpieces. Pasta La Vista – it is a brand which covers a wide range of various hand-made macaroni products manufactured in accordance with traditional Italian recipes and using only ecologically clean products of highest quality. It was required to develop naming, the corporate style and brand communication, as well as the product package. Original naming – Pasta La Vista – reflects emotional essence of Italian soul and cuisine while the word Pasta perfectly reveals the category that the product belongs to. Considering the key feature of the brand, which is hand-made manufacturing, we have decided to introduce four characters into the corporate style and package since the pasta is made by some certain persons, these are Mario, Francesco, Giovanni and Francesca. Therefore, every package depicts one of the characters – an Italian chef in the process of cooking. All the illustrations are performed in a bright original manner that communicates the temperament and exclusiveness of the trademark. In addition to that, the product in the package can be seen as hair of one of the characters neatly tuck under the cook’s cap which also serves as a package element that provides access to the product. All that allows receiving pasta directly from the “hands” of the Italian chef. It is a wonderful way to convert your kitchen into an Italian restaurant having collected all of the characters. สรุป  

แบรนด์ พาสต้าลาวิสต้า เป็นบรรจุภัณฑ์ของมะกะโลนี พาสต้า และ สปาเกตตี้ ซึ่งเป็นของประจำถิ่นของอิตาลี ซึ่งมีมากกว่าหลายร้อยชนิด และมีรสชาติที่แปลกใหม่ ผลิตตามสูตรอิตาเลียนดั้งเดิม และใช้ผลิตภัณฑ์อย่างดีทีคุณภาพสูง  มีการพัฒนาลักษณะของแบรนด์ รวมทั้งชื่อ  พาสต้าลาวิสต้า เพื่อสะท้อนอารมของอาหารอิตาลี  และแพคเกจทุกแพคเกจแสดงให้เห็นหนึ่งในตัวละครสำหรับเชฟอิตาเลียนในกระบวนการทำอาหาร ภาพประกอบทั้งหมดจะดำเนินการในลักษณะที่ถ่ายทอดอารมณ์สดใสต้นฉบับและความพิเศษของเครื่องหมายการค้า   นอกจากนั้นสินค้าอยู่ในแพคเกจที่สามารถมองเห็นเป็นเส้นผมของหนึ่งในตัวละครที่บรรจงสอดเข้าไปในบรรจุภัณฑ์  ซึ่งยังทำหน้าที่เป็นองค์ประกอบของแพคเกจที่ให้มีการเข้าถึงผลิตภัณฑ์  ทั้งหมดที่ช่วยให้รับพาสต้าโดยตรงจาก " มือ " ของพ่อครัวอิตาเลี่ยน มันเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมที่จะเปลี่ยนห้องครัวของคุณเป็นร้านอาหารอิตาเลี่ยนมีการเก็บรวบรวมทั้งหมดของตัวละคร

วันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2557

การวิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์


การวิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

(Product and Package Visual Analysis) 
    
หลัง
    หน้า                               
                                                   


1. ข้อมูลที่มีปรากฎบนตัวสินค้าชื่อสินค้า : บ้านท่าทราย

ประเภทสินค้า : ประเภทสมุนไพรที่ใช้สำหรับบำรุงเส้นผม
สถานะผลิตภัณฑ์ : ของเหลว,หนืด
สีของผลิตภัณฑ์ : สีบนตัวสินค้าจะมีสีเหลืองเข้ม(ขมิ้น) ส่วนสีของยาสระผมจะมีลักษณะใสๆ
ส่วนประกอบ :ลูกประคำดีควาย ลาโนลีน
วิธีใช้ : สระให้ทั่วแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด
โดย : กลุ่มแม่บ้านท่าทราย เลขที่ 169 หมู่ 1 ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150
เบอร์โทรศัพท์ : 056-407500 , 08-1928-3181 , 056-401004 , 08-1887-2459
ปริมาณสุทธิ : 300 มิลลิลิตร
ราคาขวดละ 50 บาท

2. โครงสร้างหลักตัวผลิตภัณฑ์
สีของวัสดุบรรจุภัณฑ์ : ขวดสีเหลืองเข้มฝาสีขาว
ใช้เทคนิค / วิธีการ / การบรรจุสินค้า : ขวดทรงสูงแบนมีฝาเปิดปิด
การขึ้นรูปทรง : ทรงแบนสูงมีฝาเปิดปิดด้านบน
Font : ระบบการพิมพ์ที่ใช้ : ซิลค์สกรีน
สี / จำนวนสีที่พิมพ์ : เหลือง,เหลืองเข้ม

3. ขั้นตอนและวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
วัตถุดิบที่ใช้
1.ว่านหางจระเข้
2.ลูกประคำดีควาย
3.น้ำสะอาด
4.ลาโนลี
5.หัวเชื้อแชมพู
6.ผงฟอง
7.ผงข้น
8.หัวน้ำหอม

กระบวนการผลิต
1. นำว่านหางจระเข้มาล้างให้สะอาด
2. ปอกเปลือกเอาแต่เนื้อวุ้นแล้วล้างให้สะอาด นำไปปั่นให้ละเอียดกรองด้วยผ้าขาวบาง คั้นเอาเฉพาะน้ำ
3.นำลูกประคำมาต้มให้ได้น้ำประคำ2แก้ว
4.ใส่หัวแชมพูลาโนลีน ดอกอัญชัน แล้วคนให้เข้ากัน
5.เดือดอีกครั้งยกลงจากเตา กรองดอกอัญชันออก แล้วใส่ผงฟอกทิ้งไว้จนละลาย
6.พอแชมพูเย็นจึงใส่ผงข้นคนให้เข้ากันแล้วใส่น้ำหอมคนให้เข้ากันอีกครั้งแล้วบรรจุ
                  

                  
 

                  


                  

Sketch
วันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ความหมายของ"การออกแบบกราฟิก"และ"การออกแบบบนบรรจุภัณฑ์"
ความหมายของการออกแบบกราฟิก


เป็นลักษณะของการออกแบบพื้นผิว 2 มิติ เพื่อเป็นสื่อกลางสำหรับการถ่ายทอดข้อความ
ความรู้สึกนึกคิด และอารมณ์ จากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งเพื่อให้เข้าใจและรู้เรื่องโดยใช้ประสาทตาในการรับรู้เป็นส่วนใหญ่
อ้างอิง : http://www.cmmedia99.com/design%20tip/design_tip_03.html


ความหมายของการออกแบบกราฟิก เป็นลักษณะของการออกแบบพื้นผิว 2มิติ เป็นสื่อกลางสำหรับการถ่ายทอดข้อความ ความรู้สึกนึกคิด และอารมณ์ งานกราฟิกมีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราเป็นอย่างมาก สิ่งเราสามารถมองเห็นด้วยตา งานกราฟิกที่ดีต้องขึ้นอยู่กับการออกแบบที่ดีด้วย นับตั้งแต่หลักการเบื้องต้นของศิลปะ


รวมถึงการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่นำมาใช้ในการผลิตวัสดุกราฟิก นอกจากเทคโนโลยีใหม่ๆก็สามารถนำมาใช้ในการออกแบบกราฟิกด้วยเพื่อสามารถพัฒนางานออกแบบให้ทันยุคสมัย


ความหมายการออกแบบบรรจุภัณฑ์

การกำหนดรูปแบบและโครงสร้างของบรรจุภัณฑ์ให้สัมพันธ์กับหน้าที่ใช้สอยของผลิตภัณฑ์ เพื่อการคุ้มครองป้องกันไม่ให้สินค้าเสียหายและเพิ่มคุณค่าด้านจิตวิทยาต่อผู้บริโภค โดยอาศัยทั้งศาสตร์และศิลป์ในการสร้างสรรค์

อ้างอิง : http://netra.lpru.ac.th/~weta/c1/c1_print.html

ความหมายการออกแบบบรรจุภัณฑ์ คือ การใช้เทคโนโลยีอันทันสมัย มาทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ ดูน่าเชื่อถือ และทั้งยังคุ้มครองทางด้านตัวผลิตภัณฑ์ รวมจนถึงการเพิ่มมูลค่าของตัวผลิตภัณฑ์ และการส่งเสริมการขายออกสู่ตลาด จึงได้มีการนำความรู้ที่เกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์มาใช้ให้เกิดประโยชน์สามารถนำมาตอบสนอง กับความต้องการของตลาด และพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของผู้บริโภค โดยที่ผู้ผลิตจะต้องมีความคิดและคำนึงถึงความต้องการของตลาดและความทันสมัยมาไว้ในบรรจุภัณฑ์
ความหมายกราฟฟิก

ศิลปะแขนงหนึ่งซึ่งใช้สื่อความหมายด้วยเส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย กราฟ แผนภูมิ การ์ตูน ฯลฯ เพื่อให้สามารถสื่อความหมายข้อมูลได้ถูกต้องตรงตามที่ผู้สื่อสารต้องการอ้างอิง : http://graphicflexo.blogspot.com/2011/03/blog-post.html
กราฟฟิกคือศิลปะแขนงหนึ่งสามารถสื่อความหมายโดยการใช้เส้น ภาพถ่าย สัญลักษณ์ ซึ้งแสดงออกถึงการคิดอ่าน